Tel: 0 (216) 488 37 37
 

 

LLC EMR Protecting, Shielding and Security Systems

 

 

 
 

Kurallar

EMR �L��M ve EMR KORUMA KALKANLAMA ve G�VENL�K S�STEMLER�

Sorular�n�z� sayfan�n en alt�ndaki form arac�l���yla bize iletebilirsiniz.

Merkez Ofis

Adres : Yukar� Mahalle , ��r��r Caddesi , �erifali Sokak  No:10/27
PK : 34860 Kartal / Istanbul
Ofis : +90 (216) 488 37 37
Fax : +90 (216) 473 52 96
Mob. : +90 (532) 235 86 21
Mob. : +90 (507) 943 92 84
Email : info@emrkoruma.com
B�lge Temsilcilikleri
Ankara - �� Anadolu B�lge Temsilcili�i
Tel : +90 532 235 86 21
 
�zmir - Ege B�lgesi Temsilcili�i
Tel : +90 507 943 92 84
 
Antalya - Akdeniz B�lge Temsilcili�i
Tel : +90 532 235 86 21
 
Bayi A��m�za Kat�lmak istermisiniz?

Detaylar i�in irtibat numaram�z

+90 532 235 86 21
info@emrkoruma.com

YURTDI�I TEMS�LC�L�KLER

UKRAYNA

Adres : Priluzhnaja 4/15 , 03179 Kiev  / Ukrayna
Telefon   +380 67 371 61 61
Web : www.yshield.com.ua
Email : info@yshield.com.ua

 

L�TVANYA

Adres : �vitrigailos g. 11K-109, LT-03228 Vilnius
Telefon   +37 067 61 15 61
Web : www.yshield.lt
Email : info@yshield.lt

 

ALMANYA FABR�KA - YSHIELD GmbH & Co. KG

Adres : Am Schulplatz 2 94099 Ruhstorf Germany
Telefon : +49 0 8531 31713 8
Email : info [at] yshield.com

Sorular�n�z� a�a��daki form arac�l���yla bize iletebilirsiniz.

 

ElektroManyetik Radyasyon a Kar�� Koruma Kalkanlama Boyalar� Kuma�lar� ve �r�nleri EMR KORUMA KALKANLAMA ElektroManyetik Radyasyon a Kar�� Koruma Kalkanlama Boyalar� Kuma�lar� ve �r�nleri ,radyasyon korumal� elbise atlet hamile elbisesi bebek sepeti i� elbisesi kalp pili atleti perde baz istasyonlar� ve cep telefonu zararlar�,veri h�rs�zl�g� dinlemeyi engelleme,t�p cihazlar�n korunmas� seste end�ksiyon ve kar���m� azaltmak ,y�ksek gerilim hatlar�n�n zararlar� EMR KORUMA KALKANLAMA ElektroManyetik Radyasyon a Kar�� Koruma Kalkanlama Boyalar� Kuma�lar� ve �r�nleri perdeleri elbise atlet bebek hamile kalppili elbisesi i�elbisesi ,bazistasyonlar� ceptelefonlar� zararlar�

 


 "ElektroManyetik Radyasyona Kar�� Koruma Kalkanlama  Boyalar� Kuma�lar� ve �r�nleri"
 LLC EMR Protecting, Shielding and Security Systems. - T�m Haklar� Sakl�d�r. 
 
info@emrkoruma.com - fatihsahin@emrkoruma.com


Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Boyalar , Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Kuma�lar, Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Perdeler, Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Hamile Elbiseleri , �Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Bebek Elbiseleri , �Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Aksesuarlar , �Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu �ocuk Elbiseleri , Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Cibinlikler , Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu �� �ama��rlar� , Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu �� Elbiseleri , Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Doktor �nl�kleri  Elektromanyetik Radyasyon Nedir? Elektromanyetik Kirlilik ve Zararlar�  Elektrohiper sensitivite Hastal���  Elektromanyetik Radyasyonun �nsan V�cudu �zerinde Etkileri ,Baz Istasyonlar� ve Zararlar� , Cep Telefonlar� ve Zararlar�Y�ksek Gerilim Hatlar� ve Zararlar� , TV,Radyo Vericileri ve Zararlar� , Elektromanyetik Radyasyon Yayan Ev Aletleri , Radar,X-Ray ve T�r� Cihazlar�n Verdi�i Zararlar� , Radyasyondan Korunma �EMR �L��M�