"); win.document.close(); } function show(which,wind,num) { link = item[which][1] + item[which][0]; line = ""+item[which][2]+"
"; line += item[which][4] + "
"; wind.document.write(line); return 1; } // "Arama Scripti burda bitiyorr"
   

 

 

Tel: 0 (216) 488 37 37
 

 

LLC EMR Protecting, Shielding and Security Systems

 

 

 
 

Kurallar

�R�NLER�M�Z�N KULLANIM ALANLARIHamileler ve �ocuklarKalp Pili Kullanan Hastalar

Baz istasyonlar�n�n Bulundu�u Binalar ve �evresindeki Ya�am Alanlar�

Anaokullar� , Hastahane Odalar� ve Otel Odalar�

Ebeveyn Yatak Odalar�, �ocuk ve Bebek Odalar�

Y�ksek Gerilim Hatlar� �evresindeki Binalar ve Ya�am Alanlar�

T�pta Kullan�lan Hassas Medikal �r�nlerin ve Cihazlar�n Korunmas�

Veri H�rs�zl��� ve Dinlemeyi Engellemeye Y�nelik Korunma, ��z�m �nerileri


Ses Kay�t St�dyolar�


Ofisler, Toplant� Odalar�, Konferans Odalar�
 

Telekomunikasyon Sekt�r� �al��anlar� ve Radar'a Maruz Kalan �al��anlar
TV,Radyo Vericileri ve Radarlar�n �evresinde Bulunan Ya�am Alanlar�

Kuma�lar�m�zdan �zel �r�nler �retilebilmekte olup talep �zerine istenilen �ekil ve boyutlarda dikimi yap�labilmektedir.

�r�nlerimiz hakk�nda daha detayl� bilgi almak i�in l�tfen bizimle ileti�ime ge�iniz.

 

ElektroManyetik Radyasyon a Kar�� Koruma Kalkanlama Boyalar� Kuma�lar� ve �r�nleri EMR KORUMA KALKANLAMA ElektroManyetik Radyasyon a Kar�� Koruma Kalkanlama Boyalar� Kuma�lar� ve �r�nleri ,radyasyon korumal� elbise atlet hamile elbisesi bebek sepeti i� elbisesi kalp pili atleti perde baz istasyonlar� ve cep telefonu zararlar�,veri h�rs�zl�g� dinlemeyi engelleme,t�p cihazlar�n korunmas� seste end�ksiyon ve kar���m� azaltmak ,y�ksek gerilim hatlar�n�n zararlar� EMR KORUMA KALKANLAMA ElektroManyetik Radyasyon a Kar�� Koruma Kalkanlama Boyalar� Kuma�lar� ve �r�nleri perdeleri elbise atlet bebek hamile kalppili elbisesi i�elbisesi ,bazistasyonlar� ceptelefonlar� zararlar�

 


 "ElektroManyetik Radyasyona Kar�� Koruma Kalkanlama  Boyalar� Kuma�lar� ve �r�nleri"
 LLC EMR Protecting, Shielding and Security Systems. - T�m Haklar� Sakl�d�r. 
 
info@emrkoruma.com - fatihsahin@emrkoruma.com


Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Boyalar , Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Kuma�lar, Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Perdeler, Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Hamile Elbiseleri , �Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Bebek Elbiseleri , �Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Aksesuarlar , �Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu �ocuk Elbiseleri , Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Cibinlikler , Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu �� �ama��rlar� , Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu �� Elbiseleri , Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Doktor �nl�kleri  Elektromanyetik Radyasyon Nedir? Elektromanyetik Kirlilik ve Zararlar�  Elektrohiper sensitivite Hastal���  Elektromanyetik Radyasyonun �nsan V�cudu �zerinde Etkileri ,Baz Istasyonlar� ve Zararlar� , Cep Telefonlar� ve Zararlar�Y�ksek Gerilim Hatlar� ve Zararlar� , TV,Radyo Vericileri ve Zararlar� , Elektromanyetik Radyasyon Yayan Ev Aletleri , Radar,X-Ray ve T�r� Cihazlar�n Verdi�i Zararlar� , Radyasyondan Korunma �EMR �L��M�