Tel: 0 (216) 488 37 37
 

 

LLC EMR Protecting, Shielding and Security Systems

 

 

 
 

SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLAR
Soru Eklemek İçin Tıklayınız
Soru 
Elektromanyetik radyasyonun canlılar üzerindeki etkileri nelerdir? 
Cevap 
RF elektromanyetik dalgalarının foton enerjileri, atomları ve molekülleri iyonlaştıracak düzeyde değildir.Elektromanyetik radyasyonun göreceli olarak düşük frekanslı biçimleri olan görünen ışık, kızılötesi radyasyon ve RF dalgalar iyonlaştırıcı olmayan radyasyona örnektir. Ortamdaki iyonlaştırıcı olmayan elektromanyetik dalgaların etkisinde kalma sonucunda canlılarda iki tür etki oluşabilir: Isıl etkiler ve ısıl olmayan etkiler.Isıl etkiler, vücut tarafından yutulan elektromanyetik enerjinin ısıya dönüşmesi ve vücut sıcaklığını arttırması olarak tanımlanır.Bu sıcaklık artışı, ısının kan dolaşımı ile atılarak dengelenmesine dek sürer.Isıl olmayan etkilere bağlı olarak RF dalgaların etkili olduğu iddia edilen bozukluk ve hastalıklar arasında beyin aktivitelerinde değişiklikler, uyku bozuklukları, dikkat bozuklukları, baş ağrıları bulunmaktadır 
Soru 
Cep Telefonunun olumsuz etkileri nelerdir ?  
Cevap 
Cep Telefonunun olumsuz etkileri, konuşmaya başlandığı anda etkisini göstermeye başlar. Uzun süreli kullanımda ise bu etkiler şiddetini arttırır kalıcı hale gelir ve onarılması güç tahribe yol açabilir. Kısa vadeli ( konuşma anı ve onu takip eden 24 saat ) etkileri Stres, Görüş alanında daralma, Kulak bölgesinde ısınma, Kalp pilinin bozulma riski, Kulak çınlaması, Yorgunluk hissi, Konsantrasyon bozulması, Baş ağrıları, İşitmede geçici aksaklıklar, Sersemleme ve Uyku bozuklukları dır. Uzun vadeli ( Alışkanlık halinde sıksık ve on yıl üzerinde kullanılması ) Genetik yapının bozulması, Beyin hücrelerinde ölüm ve beyin tümörleri, Beyaz kan hücresi(lenfoma) kanseri, Kan Beyin bariyerinin zedelenmesi, Kalp rahatsızlıkları, Hafıza zayıflaması, Kalıcı işitme bozuklukları, Embriyo gelişiminin zarar görmesi, Düşük riskinin artması, Kan hücrelerinin bozulması, El ve bilekte sinir sıkışması, Alerji, Üreme bozuklukları ve Hiperaktivite dir. 
Soru 
Çocukların cep telefonu ile konuşması ne kadar risklidir ? 
Cevap 
Çok risklidir. Çünkü Çocukların kafatası incedir ve radyasyon onların beynini daha çok etkiler. Vücutları elektromanyetik dalgaların dalga boylarıyla uyumludur, daha çok radyasyon yutarlar. Bu radyasyon onların sinir, bağışıklık ve biyolojik sistemlerinin gelişimine zarar verir. Cep telefonu ile erken yaşta konuşmaya başlamak kümülatif etkileri arttırır. 
Soru 
Cep telefonları dışında radyasyon yayan diğer cihazlar nelerdir ? 
Cevap 
Elektrikle çalışan cihazların tamamı radyasyon yayar. Mikrodalga fırın, Traş makinesi, Elektrikli battaniye, Saç kurutma makinesi, Kablosus telefon ve Bilgisayar gibi cihazlarıda cep telefonu gibi mümkün olduğu kadar az kullanmak gerekir. 
Soru 
Elektromanyetik alanların gerek kısa gerekse uzun vadeli etkileri nelere bağlıdır ? 
Cevap  
Elektromanyetik alanların gerek kısa gerekse uzun vadeli etkilerinin oluşması şu değişkenlere bağlıdır. Frekansı, Şiddeti, Uzaklığı, İnsanın fiziksel vücut ölçüleri, Vücudun elektriksel ölçüleri, Maruziyet suresi, Modülsayon, Polarizasyon ve Devamlı maruziyet e bağlıdır.  
Soru 
Baz istasyonlarının insan vücuduna etkileri nelerdir ? 
Cevap 
Baz istasyonlarının çevresinde alıcı verici olduklarından canlılar üzerinde statik elekrik elektromanyetik alan oluşmaktadır. Oluşan bu elektromanyetik alanın insan vücudundaki ve doğal çevremizdeki (doğal) elektromanyetik alandan çok fazla olması sebebiyle mevcut biyolojik ve fizyolojik uyum bozulur. Bu da, elektromanyetik kirlilik adı verilen bir tür çevre kirliliğine cilt kanserine neden olur.  
Soru 
Baz İstasyonu Yakınında Yaşayan İnsanlarda nasıl etkiler görülür ? 
Cevap 
Genel Yorgunluk, halsizlik, cilt ciltte lekelenmeler, his/duyu kaybı, yanma hissi, kuruluk, karıncalanma, kaşıntı,kızarıklık, tahriş, sinir sistemi,baş ağrısı, başta ağırlık hissi, başta sıcaklık hissi, baş donmesi, uyku bozukluğu, gerginlik/sinirlilik, gun icerisinde depresif (sıkıntı, bunaltı hissi) hissetme,konsantrasyon gucluğu, bulanık gorme, Hormonal/ Metabolik Carpıntı, kulak cınlaması, işitme kaybı, kulakta ağrı, basınc hissi, tat alma gucluğu, koku alma gucluğu, gozlerde yanma, ağrı, batma, ishal, kabızlık, bulantı, kusma, kan basıncı yuksekliği tansiyon, diğer kuru oksuruk, karın ağrısı, nefes alıp verme gucluğu, boğaz kuruluğu, alerji, sırt ağrısı, eklemlerde ağrı, ureme sistemi uzerine etkiler görülebilir.  
Soru 
Elektromanyetik Radyasyon Nedir? 
Cevap 
Basit anlatımı ile, elektrik akımı çevresinde elektrik ve magnetik alanlar oluşturur, vektörel konumları birbirileri ile 90° açı yapan bu alanların bileşkesine elektromagnetik alan adı verilir. Elektromanyetik enerjileri yaşam standardımızı yükseltmekte yoğun olarak kullanmaktayız. Dahası sağlık alanında, güvenlik sistemlerinde ve yaşamımızı kolaylaştırıp konfor sağlamaları ile EM enerjilere bağlı duruma geldik. (, Yüksek Gerilim Hatları (YGH) ,TV ve bilgisayarlar ,FM ve TV vericileri ,mikrodalga fırınlar , mobil telefonlar, mobil telefon baz istasyonları DECT telefonlar,uydu antenleri ve verici antenler, radar antenleri,bluetooth, wireleess internet, wireless ses ve görüntü sistemleri vb.)Fakat bu yaygın kullanımları yanında Elektromanyetik alanların canlı organizmayı etkilemesi gibi bir faturayı da ödemekteyiz.Elektromanyetik enerjinin kullanımı hızla artarken bizler de her geçen gün daha fazla Elektromanyetik alana maruz kalıyoruz Yani Elektromanyetik kirlilik artıyor. "Giga Hertz" (GHz, 109 Hz ) düzeylerinde frekans ve santimetre ölçülerinde dalga boyuna sahip elektromanyetik radyasyonlar belirli enerji düzeylerinin üzerine çıktıklarında içinden geçtikleri ortama; frekanslarıyla doğru orantılı, dalga boylarıyla ters orantılı olmak üzere enerji aktarırlar ve canlı dokular gibi su oranı yüksek ortamlarda hızlı bir ısınmaya, dolayısıyla ciddi tahribata neden olabilirler.  
Soru 
GSM baz istasyonlarının kuruluşlarına yönelik standartlar var mıdır?  
Cevap 
Avrupa ülkelerinde GSM baz istasyonlarının kuruluşlarına yönelik standartlar,ETSI (European Telecommunication Standardization Institute), Amerika Birleşik Devletleri’nde FCC (Federal Communication Commission) tarafından belirlenmektedir.  
Soru 
Elektromanyetik alanların insan sağlığına etkileri konusunda oluşturulmuş uluslararası standartlar ve sınır değerler var mıdır?  
Cevap 
Elektromanyetik alanların insan sağlığına etkileri konusunda birçok ülkede oluşturulan standart ve sınır değerlerin yanı sıra uluslararası standartlar ve sınır değerler de vardır. Uluslararası alanda CNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection – Uluslararası İyonlaştırıcı Olmayan Radyasyondan Korunma Komitesi) tarafından belirlenen sınır değerler birçok Avrupa ülkesinde ve dünyanın farklı ülkelerinde en yaygın kabul gören değerler arasındadır. ICNIRP, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Dünya Çalışma Örgütü (ILO) tarafından resmen tanınan bağımsız bir araştırma kuruluşudur. ICNIRP Kılavuzu'nda (ICNIRP Guidelines) yer alan çalışmalar ünversiteler ve araştırma kuruluşları ile işbirliği yapılarak, çok sayıda mühendis, biyolog, fizikçi, epidemiyolojist ve ilgili başka bilim adamlarından oluşan disiplinlerarası bir ekip tarafından yürütülmüştür. Amerika Birleşik Devletleri'nde bu sınır değerler FCC (Federal Communications Commission – Federal Komünikasyon Komisyonu) tarafından belirlenmekte ve bu sınır değerlerin belirlenmesinde IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers – Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü) ve ANSI (American National Standarts Institute – Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü) tarafından oluşturulan standart değerler temel olarak alınmaktadır. IEEE/ANSI standartları da sınır değerlerin belirlenmesinde yaygın olarak kabul gören ve temel alınan değerlerdir. Elektromanyetik alanların insan sağlığına etkileri konusunda oluşturulmuş sınır değerler frekansa göre değişiklik gösterir. Örneğin baz istasyonlarının çalışma frekanslarını içine alan 400-2000 MHz frekans bandında genel yaşam alanları için ICNIRP Kılavuzu’nda yer alan sınır değerler elektrik alan şiddeti için 1,375f1/2 V/m (f = frekans (MHz)); manyetik alan şiddeti için 0,0037f1/2 A/m ve elektromanyetik güç yoğunluğu için f/200 W/m2 ifadeleriyle verilmiştir. Bu ifadelerle verilen sınır değerler altı dakikalık ölçüm sonucunda elde edilecek ortalama değerler içindir. Bunun yanında IEEE ve FCC standartlarında yer alan güç yoğunluğu üst sınırı 300-1500 MHz frekans aralığında f/150 W/m2, 1500-100.000 MHz frekans aralığında 10,0 W/m2 olarak verilmiş olup, bu ifadelerle verilen sınır değerler otuz dakikalık ölçüm sonucunda elde edilecek ortalama değerler içindir. Buna göre genel yaşam alanlarında, GSM900 ve DCS1800 sistemleri için kontrolsüz etkilenme için sınır değerler 900 MHz için sınır değerler ICNIRP IEEE/FCC Elektrik Alan Şiddeti 41,25 V/m - Manyetik Alan Şiddeti 0,111 A/m - Güç Yoğunluğu 4,5 W/m2 6,0 W/m2. 1800 MHz için sınır değerler ICNIRP IEEE/FCC Elektrik Alan Şiddeti 58,33 V/m - Manyetik Alan Şiddeti 0,157 A/m - Güç Yoğunluğu 9,0 W/m2 10,0 W/m2 dir. Telekomünikasyon Kurumu tarafından 12.7.2001 tarihli resmi gazatede yayınlanan “10 KHz-60 GHz frekans Bandında Çalışan Sabit Telekomünikasyon Cihazlarından Kaynaklanan Elektromanyetik Alan Şiddeti Limit Değerlerinin Belirlenmesi, Ölçüm yöntemleri ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik” ile Türkiye’de geçerli olan sınır değerleri belirlenmiştir. Bu yönetmelikte yer alan sınır değerlerin belirlenmesinde ICNIRP Kılavuzu’nda yer alan sınır değerler esas olarak alınmış olup, buna ek olarak her baz istasyonu için ayrıca sınırlama getirilmiştir. Buna göre tek bir cihaz için 400-2000 MHz frekans bandında genel yaşam alanları için Telekomünikasyon Kurumu’nun yönetmeliğinde yer alan sınır değerler, elektrik alan şiddeti için 0,341f1/2 V/m (f = frekans (MHz)), manyetik alan şiddeti için 0,0009f1/2 A/m ve güç yoğunluğu için f/3200 W/m2 ifadeleriyle verilmiştir. Verilen sınır değerler altı dakikalık ölçüm sonucunda elde edilecek ortalama değerler içindir.  
Soru 
Bu konuda Türkiye’de oluşmuş standartlar var mıdır? Belirlenmiş sınır değerler mevcut mudur?  
Cevap 
Türk Standartları Enstitüsü, Nisan 1996’da TS ENV 501666-2 Sayı ve “İnsanların Elektromanyetik Alanlara Maruz Kalması – Yüksek Frekanslar (10 kHz- 300 GHz)” 10 başlıklı bir standart yayımlamıştır. Ayrıca TC Çevre Bakanlığı’nın 11 Mayıs 2000 tarihli genelgesi bulunmaktadır. Son olarak, Telekomünikasyon Kurumu tarafından 12.7.2001 tarihli resmi gazatede yayınlanan “10 KHz-60 GHz Frekans Bandında Çalışan Sabit Telekomünikasyon Cihazlarından Kaynaklanan Elektromanyetik Alan Şiddeti Limit Değerlerinin Belirlenmesi, Ölçüm yöntemleri ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik” ile Türkiye’de geçerli olan sınır değerleri belirlenmiştir.. Bu yönetmelikte yer alan sınır değerlerin belirlenmesinde ICNIRP Kılavuzu’nda yer alan sınır değerler esas olarak alınmış olup, buna ek olarak her baz istasyonu için ayrıca sınırlama getirilmiştir. Buna göre tek bir cihaz için 400-2000 MHz frekans bandında genel yaşam alanları için Telekomünikasyon Kurumu’nun yönetmeliğinde yer alan sınır değerler, elektrik alan şiddeti için 0,341f1/2 V/m (f = frekans (MHz)), manyetik alan şiddeti için 0,0009f1/2 A/m ve güç yoğunluğu için f/800 W/m2 ifadeleriyle verilmiştir. Verilen sınır değerler altı dakikalık ölçüm sonucunda elde edilecek ortalama değerler içindir. 
Soru 
Baz Istasyonu Nedir? 
Cevap 
Mobil (gezgin) telefon sistemlerinde, haberleşmenin yapılacağı alan hücre adı verilen küçük alanlara bölünmüştür. Her hücrenin merkezinde bir baz istasyonu bulunur. Mobil telefonlar haberleşmelerini baz istasyonu üzerinden yaparlar. Baz istasyonları birbirlerine bir ağ yapısı şeklinde bağlıdırlar. Herhangi bir mobil telefondan gelen çağrı isteğinin ilgili kullanıcıya ulaştırılması bu ağ yapısı tarafından gerçekleştirilir. Baz istasyonları, Mobil Anahtarlama Merkezleriyle (MAM) ve Mobil Anahtarlama Merkezleri birbirleriyle ya kablo ya da yönlü radyolinklerle bağlıdırlar. Mobil telefonlarla baz istasyonları arasındaki iletişim, elektromanyetik dalgalar yoluyla gerçekleştirilmektedir. Hücresel yapı sayesinde aynı anda daha çok kullanıcı haberleşebilir. GSM hücrelerinin planlanması yerleşim bölgelerinin özelliklerine göre yapılır. Hücre planlamasını hücrenin şehir içinde ya da şehir dışında olması ve kapsanacak bölgedeki GSM abone sayısı belirler. GSM hücresel sisteminde kapsama alanına göre üç tip hücre 18 vardır: makro hücre, mikro hücre, piko hücre. Türkiye’de de kullanılan GSM900 sistemi için makro hücreler, yerleşimin seyrek olduğu bölgelerde 25-35 km yarıçapında bir alana hizmet verebilirler. Ancak bina, ağaç ve tepe gibi engellerin çok olduğu yerleşim yerlerinde oluşturulan makro hücrelerin yarıçapları daha küçük olur. Makro hücrelerde GSM900 baz istasyonu antenlerinin çıkış güçleri 40-60 Watt olabilir. Mikro hücreler, genellikle yerleşimin yoğun olduğu ve makro hücresel kapsamayı geliştirici ve tamamlayıcı olarak kurulan sistemlerdir. Mikro hücreler havaalanı, büyük alışveriş merkezleri gibi yerlerde kurulur. Birkaç yüz metrelik yarıçapı olan alanları kapsar ve çıkış güçleri makro hücrelere göre düşüktür (GSM900 için 5-10 Watt civarında). Piko hücreler ise daha çok bina içi haberleşmelerde kullanılır ve birkaç watt çıkış gücündedir.  
Soru 
Baz istasyonu neden kullanılır? Baz istasyonları olmadan, örneğin şehir dışına yüksek bir kule kurarak, iletişim sağlanabilir mi? 
Cevap 
Baz istasyonları, hücresel haberleşme sistemlerinde merkezi istasyon olarak görev yaparlar. Baz istasyonları olmadan mobil telefonlar iletişim sağlayamazlar. Mobil telefonlar, diğer mobil telefonlarla ve sabit ağ telefonlarıyla baz istasyonlar üzerinden görüşme yapabilirler. Bir baz istasyonunun aynı anda hizmet verebileceği görüşme sayısı sınırlıdır. Bu sayı, baz istasyonuna tahsis edilen taşıyıcı frekans sayısıyla doğru orantılıdır. Bir baz istasyonuna tahsis edilebilecek toplam taşıyıcı frekans sayısı ise sınırlıdır. Hücresel yapı ile birbirini etkilemeyecek uzaklıktaki hücrelerdeki baz istasyonlarda aynı taşıyıcı frekanslar tekrar kullanılarak daha çok sayıda kullanıcının şebekeden yararlanabilmesi sağlanır. Özellikle kullanıcı sayısının yüksek olduğu yerlerde daha küçük hücreler oluşturularak şebekenin kapasitesi arttırılır. Bu amaçla kapsama alanı daha dar olan fakat daha sık aralıklarla baz istasyonları kurulur. Sorudaki gibi şehir dışına tek bir kule kurarak hücresel yapı oluşturulamaz. GSM sistemlerinde mobil telefonlar ve baz istasyonu arasında karşılıklı iletişim olması gerekir. Bundan dolayı baz istasyonu ve mobil telefon arasındaki uzaklık arttıkça, iletişimin sağlanabilmesi için hem kulenin hem de mobil telefonların çıkış güçlerinin arttırılması gerekir. İletişimin hücresel yapı kullanılmadan şehir dışına kurulan bir kule ile sağlanacağı bir yapıda, kuleye yakın mesafelerde ve kuleye uzak olan mobil telefonlarda çok yüksek elektromanyetik alan seviyeleri oluşur.  
Soru 
Yüksek Gerilim Hatları ve Çevresine Verdiği Zararlar nelerdir ? 
Cevap  
Elektriğin uzak mesafelere taşınabilmesi ancak yüksek gerilimle, yani voltajla mümkün olabilir. Bazı hatlarda 400 bin voltu bulan çok yüksek gerilimli elektrik akımı taşıyan bu kablolar, belirli aralıklarla dizilmiş, yükseklikleri bazı yerlerde 50 metreyi bulan, pilon adı verilen çelik kulelerin aralarına gerilirler. Yüksek gerilim hatları yakınındaki evlerde yaşayan çocuklarda çocukluk çağı kanserlerindeki artışın epidemiyolojik olarak gösterilmesi ile tüm bu konudaki araştırmalar US National Academy of Sciences (Amerikan Bilimler Akademisi) tarafından tekrar incelenmiş ve 1996 yılında yüksek gerilim hatları yakınında yaşayan çocuklarda lösemi görülme riskinin diğerlerine göre 1.5 katı fazla olduğu Amerikan Bilimler Akademisi tarafından kabul edilmiştir. Yapılan epidemiyolojik çalışmalar yüksek gerilim hatları ve elektrikli aletlerin (0-300 Hz) kanser riskini artırdığını göstermektedir. 0-300 Hz frekanslı alanlardan iletkenlik özellikleri nedeniyle en çok etkilenen dokular beyin sıvısı ve kan, ikincil derecede etkilenen dokular ise göz, göz sıvısı, troid, kas, gastrointestinal sistem, prostat ve testis dokularıdır.Yapılan epidemiyolojik ve deneysel çalışmalardan bazılarının sonuçları verilmiştir. EPİDEMİYOLOJİK ÇALIŞMALAR: Günlük yaşamda maruz kalınan alanların beyin tümörlerini,özellikle erkeklerde lösemi ve akut myeloid lösemiyi artırdığı gözlenmiştir. 2mG (iki miliGaus) gibi çok küçük magnetik alanlar lösemi, lenfoma ve yumuşak doku sarkomlarını daha fazla olmak üzere tüm kanser türlerini 1.4 katı artırmaktadır. İngiltere, İsveç ve ABD; EM alanların akut myeloid lösemi riskini artırdığını rapor etmişlerdir. 1979’da ABD’de çocukluk kanserleri ve yüksek gerilim hatları ilişkisi 18 yaşında 344 çocukta araştırılmış ve hatta yakınlık arttıkça çocuklarda löseminin önemli ölçüde artış gösterdiği bildirilmiştir. Evleri hat yakınında bulunan yetişkinler için de löseminin 2 kat arttığı gözlenmiştir. 1982 yılında İsveç’te 200KV’luk Yüksek Gerilim Hattı (YGH)’nın 150 m yakınındaki evlerde çocukluk kanserleri insidansının 2 katı arttığı rapor edilmiştir. (YGH’nın yerde oluşturduğu magnetik alan 0.1 G – 0.5 G). 1986’da ise 3mG’u aşan şiddetlerde magnetik alana maruz kalanlarda kanser riski 2.7 iken, ayni adreste doğan ve hala yaşayan kişiler için riskin 5.6’ya yükseldiği bildirilmiştir. Elektrik hatlarında çalışanların beyin kanserine yakalanma oranı 7 kat fazla bulunmuştur. 1979’da Werthermer ve Leeper yüksek gerílim hatlarına yakın yaşayan çocuklarda kanserin 2-3 kat arttıgını gösterdi. Bu çocuklar çok düşük dozda ELF (extremely Iow frequence = çok düşük frekans) dalgalarına (frekansı 50) maruz kalmıştı. Yeraltı yüksek gerilim kabloları da kanser yapıcı ELF dalgaları yaymaktadır. Bu alan ve dalgaların şiddeti veya gücü kaynağından uzaklaştıkça hızla azalır. Korunmada zamandan sonra ikinci etkin öğe uzaklıktır. Bazı tür alan ve dalgaların değişik şekillerde engellenmesi veya yansıtılması mümkün olmakla beraber bu yaklaşım genelde pratik değildir. Bu nedenlerden dolayı en kısa zamanda eğer maruz kalıyorsanız geleceğinize yönelik sağlığınızı korumanız için çözüm arayışına girmelisiniz.  
Soru 
Radar, X-Ray, GPS Cihazları ve Türü Cihazların Verdiği Zararlar nelerdir ? 
Cevap 
Radarlar İstanbul Boğazı'na inşa edilen gözetleme kulesi sayısı 8... Çanakkale'de de 5 istasyon yapıldı. Amaç, Boğazlar'ın artan tanker trafiğinde seyir güvenliğini sağlamak. Ancak Radarların insan sağlığı üzerindeki etkilerinin de yeterince tartışıldığı söylenemez. Baz istasyonları konusundaki duyarlılık, asıl yüksek radyasyon yayan radarlar için gösterilmiyor ve insanlar yeterince bilgilendirilmiyor. Radarla çalışanlarda ve radar merkezlerine yakın yaşayan insanlarda özellikle lösemi ve beyin tümörleri artabilir. Radarın kanser yapıcı etkisi, hem Polonya. hem ABD ordusunda çok sayıda askeri personel üzerindeki çalışmalara dayanmaktadır. Mikrodalga verilen farelerde B hücre lenfomu endokrin kanserler ve adrenal adenom oluşmaktadır. 5 dakika Mikrodalga ’Iara maruz kalanlarda kanser sıklığmm %5’den %95’e fırladığı gösterilmiştir. İngiltere’de NRPB (Ulusal Radyasyondan Korunma Komitesı) 100 kHz üzerindeki Mikrodalga ’ları kanser yapıcı olarak ilan etmiştir (Doll Raporu). Varşova Radyasyondan Korunma ve Askeri Hijyen Enstitüsünde DR.S. Szimigielski 15 yıl süren ve 3270’i radara maruz kalmış 127.800 askeri personel üzerindeki çalışmasında lösemi ve lenfomun 8 kat arttıgını bulunmuştur. X-RAY Üroloji uzmani Dr. Mert Akieke, X-ray bagaj tarama cihazlari ve kapi dedektorlerinin guvenligi sagladigini ancak, uzun sure bunlarin basinda duran kisilerin sagligini olumsuz etkiledigini soyledi. X-ray cihazlarinin X isinini (Radyoaktif Rontgen Isini) gonderip cismin icinden gelen isini kamerayla belirleyen cihazlar oldugunu hatirlatan Dr. Akieke, soyle dedi: "Ozellikle, uzun sureli ve yakin mesafede calisan ozel guvenlik gorevlisi ve polisler, sperm hucrelerinde testikuler bolgenin radyasyonuna bagli hucre olumune sebep olarak kisirlik tehlikesi yasayabilir. X-ray cihazi yakininda calisan anne adayi (Hamile ve hamilelik ihtimali olanlar) konuyu amirlerine ileterek baska goreve alinmalarini isteyebilmeli. Cihazdan gececek anne adaylari guvenlik gorevlisine gebe olduklarini bildirerek, klasIk ust arama yontemi ile aranmayi istemeli. Kalp pili takili hastalar asla bu tur aramadan gecirilmemelidir. Kalp pili takanlar, ameliyati yapilan hastane tarafindan verilmis ozel kimliklerini gostererek, kapi dedektorlerinden ve x-ray cihazlarindan gecirilmemeyi istemeli." GPS Global Konum Belirleme Sisteminin, yüksek doğruluk gerektiren aplikasyon çalışmalarında kullanılmasını sağlayan Real-Time Kinematic (RTK) GPS sistemlerinin kullanımı, özellikle mesleki çalışmalarda yeni bir çığır açmıştır. Referans alıcı, koordinatları bilinen bir noktaya kurulduğunda, elde edilen faz gözlemleri için düzeltmeler hesaplanmakta ve düzeltmeler radyo-modemler vasıtasıyla gezici alıcıya iletilmektedir. Gezici alıcı tarafında bu şekilde elde edilen düzeltmeler, değerlendirilmekte ve tamsayı bilinmeyenleri çözülerek hassas konumlama yapılabilmektedir. Bu çalışmada kullanılan RTK-GPS ölçümünde radyo modemlerin oluşturmuş olduğu elektromanyetik dalgaların insan sağlığı üzerine olası etkileri diğer elektromanyetik radyasyon yayan cihazlarda olduğu gibi mevcuttur.  
Soru 
Elektromanyetik Radyasyondan Korunmak için neler yapılabilir? 
Cevap 
Elektronik cihazların yaydığı elektromanyetik radyasyona bazı teknikler kullanarak en az seviyede maruz kalmanın mümkündür. Koruyucu boyalarımız, büyük alanları elektromanyetik ışımadan (EMR) korumak için elektro-geçirgen kaplamalardır. Yüksek frekanslı (YF) radyasyon ya da düşük frekanslı (AF) elektrik alana karşı en iyi koruma kalitesini sağlar. Tipik uygulama alanları yaşama mekanları (yatak odaları, çocuk odaları, salonlar gibi) olmakla birlikte bütün bir binanın korumasında da kullanılabilen koruyucu boyalar akrilik boyalarla kaplanabilirler. Koruyucu boyanın kolay, eğimli çatılar, pencereli çatı katları, biçimsiz odalarda bile uygulaması kolaydır. 
 

ElektroManyetik Radyasyon a Karşı Koruma Kalkanlama Boyaları Kumaşları ve Ürünleri EMR KORUMA KALKANLAMA ElektroManyetik Radyasyon a Karşı Koruma Kalkanlama Boyaları Kumaşları ve Ürünleri ,radyasyon korumalı elbise atlet hamile elbisesi bebek sepeti iş elbisesi kalp pili atleti perde baz istasyonları ve cep telefonu zararları,veri hırsızlıgı dinlemeyi engelleme,tıp cihazların korunması seste endüksiyon ve karışımı azaltmak ,yüksek gerilim hatlarının zararları EMR KORUMA KALKANLAMA ElektroManyetik Radyasyon a Karşı Koruma Kalkanlama Boyaları Kumaşları ve Ürünleri perdeleri elbise atlet bebek hamile kalppili elbisesi işelbisesi ,bazistasyonları ceptelefonları zararları

 


 "ElektroManyetik Radyasyona Karşı Koruma Kalkanlama  Boyaları Kumaşları ve Ürünleri"
 LLC EMR Protecting, Shielding and Security Systems. - Tüm Hakları Saklıdır. 
 
info@emrkoruma.com - fatihsahin@emrkoruma.com


Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Boyalar , Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Kumaşlar, Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Perdeler, Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Hamile Elbiseleri ,  Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Bebek Elbiseleri ,  Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Aksesuarlar ,  Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Çocuk Elbiseleri , Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Cibinlikler , Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu İç Çamaşırları , Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu İş Elbiseleri , Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Doktor Önlükleri  Elektromanyetik Radyasyon Nedir? Elektromanyetik Kirlilik ve Zararları  Elektrohiper sensitivite Hastalığı  Elektromanyetik Radyasyonun İnsan Vücudu Üzerinde Etkileri ,Baz Istasyonları ve Zararları , Cep Telefonları ve ZararlarıYüksek Gerilim Hatları ve Zararları , TV,Radyo Vericileri ve Zararları , Elektromanyetik Radyasyon Yayan Ev Aletleri , Radar,X-Ray ve Türü Cihazların Verdiği Zararlar  , Radyasyondan Korunma  EMR ÖLÇÜMÜ