Tel: 0 (216) 488 37 37
 

 

LLC EMR Protecting, Shielding and Security Systems

 

 

 
 

Kurallar

ELEKTROMANYET�K RADYASYONDAN KORUNMA ve KALKANLAMA �R�NLER�

*EMR KORUMA BOYALARDA TEK SERT�F�KALI �RET�C� ALMAN F�RMA "YSHIELD " PARTNER�D�R.
 
HSF55

HSF74

HSF54

NSF34
K�sa A��klamas� Son 10 Y�l�n en iyi YF + AF boyas� YF i�in ekolojik saf silikat boya (+ LF) En pop�ler boyam�z ve hala YF+ AF i�in en �ok tercih edilen. Al�ak Frekans Y�ksek gerilim hatt� yak�nlar�nda en pop�ler boyam�z
Ham madde Saf akrilat Silikat Saf akrilat Saf akrilat
 Azaltma 1- Katta 38 dB (99.984%)
7.5 m�/litre
40 dB (99.99%)
7.5 m�/litre
36 dB (99.975%)
7.5 m�/litre
40 dB
7.5 m�/litre
 Azaltma 2- Katta  45 dB (99.997%)
2x 7.5 m�/litre( Ekranlama kapasitesi : 1GHz'de ASTM D4935-10, IEEE Std 299-2006, IEEEE Std 1128-1998, ASTM A698/A698M-07 , ASTM D494953-89 standartlar�na g�re �l��lm��t�r)
47 dB (99.998%)
bei 2x 7.5 m�/litre( Ekranlama kapasitesi : 1GHz'de ASTM D4935-10, IEEE Std 299-2006, IEEEE Std 1128-1998, ASTM A698/A698M-07 , ASTM D494953-89 standartlar�na g�re �l��lm��t�r)
 43 dB (99.975%)
bei 2x 7.5 m�/litre( Ekranlama kapasitesi : 1GHz'de ASTM D4935-10, IEEE Std 299-2006, IEEEE Std 1128-1998, ASTM A698/A698M-07 , ASTM D494953-89 standartlar�na g�re �l��lm��t�r)
 ( Ekranlama kapasitesi : 1GHz'de ASTM D4935-10, IEEE Std 299-2006, IEEEE Std 1128-1998, ASTM A698/A698M-07 , ASTM D494953-89 standartlar�na g�re �l��lm��t�r)
Ekranlama Karbon Karbon Karbon Karbon
 Renk Siyah Siyah Siyah Siyah
 Uygulama Y�zeyi �� ve D�� Cephe �� Cephe  �� ve D�� Cephe �� ve D�� Cephe
Uygulama Ara�lar� Boya rulo, boya f�r�as�, havas�z p�sk�rtme (meme> 525) Boya rulo, boya f�r�as�, havas�z p�sk�rtme (meme> 525) Boya rulo, boya f�r�as�, havas�z p�sk�rtme (meme> 525) Boya rulo, boya f�r�as�, havas�z p�sk�rtme (meme> 525)
 Su Ge�irmezlik �ok �yi �yi Normal Normal
 Pigmentasyon boyutu < 100 �m < 100 �m < 100 �m < 100 �m
Elektrik direnci R□ > 2.0 Ω  R□ > 1.5 Ω R□ > 3.0 Ω  R□ > 100 Ω 
S�cakl�k aral��� < 200� C < 250� C < 100� C < 100� C
 Ekoloji duyarl��� �ok �yi �ok �yi �yi �yi
 Solvent Su Su Su Su
 VOC* ��eri�i 1) 0.0 g/l 0.0 g/l 0.2 g/l 0.2 g/l
 PAH* ��eri�i 2) < 0.002 mg/kg < 0.002 mg/kg < 0.002 mg/kg < 0.002 mg/kg
 Sd De�eri ~ 0.1 m ~ 0.01 m ~ 0.1 m ~ 0.1 m
 PH De�eri 8 12 8 8
Yap��t�r�c� �ekme g�c� 2.8 N/mm� 2.5 N/mm� 1.9 N/mm� 4.1 N/mm�
 Yo�unluk 1.25 kg / l 1.3 kg / l 1.25 kg / l 1.05 kg / l
 MFFT 0� C 5� C 5� C 5� C
 Topraklama ihtiyac� �� Cephe: ESW(+) + EB2; D�� Cephe: ESA �� Cephe: ESW(+) + EB2; D�� Cephe: ESA �� Cephe: ESW(+) + EB2; D�� Cephe: ESA �� Cephe: ESW(+) + EB2; D�� Cephe: ESA + EB2
Min Sat�� miktar� 1 / 5 liter 1 / 5 liter 1 / 5 liter 1 / 5 liter
Raf �mr� 12 months 12 months 12 months 12 months
Y�zey kaplama /
 Litre, 1- Kat
�� Cephe: 7.5 m�;
D�� Cephe : 5 m�
�� Cephe: 7.5 m� �� Cephe: 7.5 m�;
D�� Cephe : 5 m
�� Cephe: 7.5 m�;
D�� Cephe : 5 m
Fiyat 1 Litre        
Fiyat 5 Litre        

*1) VOC = Volatile organic compounds. Avrupa Birli�i limiti normal duvar boyalar� i�in 30 g/l'd�r.
*2) PAH = Polycyclic aromatic hydrocarbons. Avrupa Birli�i limiti �ocuk oyuncaklar� i�in 0.2 mg/kg'd�r.

*Fiyatlara KDV ve Kargo dahil de�ildir.

 

<<   Geri D�n   >>

ElektroManyetik Radyasyon a Kar�� Koruma Kalkanlama Boyalar� Kuma�lar� ve �r�nleri EMR KORUMA KALKANLAMA ElektroManyetik Radyasyon a Kar�� Koruma Kalkanlama Boyalar� Kuma�lar� ve �r�nleri ,radyasyon korumal� elbise atlet hamile elbisesi bebek sepeti i� elbisesi kalp pili atleti perde baz istasyonlar� ve cep telefonu zararlar�,veri h�rs�zl�g� dinlemeyi engelleme,t�p cihazlar�n korunmas� seste end�ksiyon ve kar���m� azaltmak ,y�ksek gerilim hatlar�n�n zararlar� EMR KORUMA KALKANLAMA ElektroManyetik Radyasyon a Kar�� Koruma Kalkanlama Boyalar� Kuma�lar� ve �r�nleri perdeleri elbise atlet bebek hamile kalppili elbisesi i�elbisesi ,bazistasyonlar� ceptelefonlar� zararlar�

 


 "ElektroManyetik Radyasyona Kar�� Koruma Kalkanlama  Boyalar� Kuma�lar� ve �r�nleri"
 LLC EMR Protecting, Shielding and Security Systems. - T�m Haklar� Sakl�d�r. 
 
info@emrkoruma.com - fatihsahin@emrkoruma.com


Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Boyalar , Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Kuma�lar, Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Perdeler, Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Hamile Elbiseleri , �Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Bebek Elbiseleri , �Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Aksesuarlar , �Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu �ocuk Elbiseleri , Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Cibinlikler , Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu �� �ama��rlar� , Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu �� Elbiseleri , Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Doktor �nl�kleri  Elektromanyetik Radyasyon Nedir? Elektromanyetik Kirlilik ve Zararlar�  Elektrohiper sensitivite Hastal���  Elektromanyetik Radyasyonun �nsan V�cudu �zerinde Etkileri ,Baz Istasyonlar� ve Zararlar� , Cep Telefonlar� ve Zararlar�Y�ksek Gerilim Hatlar� ve Zararlar� , TV,Radyo Vericileri ve Zararlar� , Elektromanyetik Radyasyon Yayan Ev Aletleri , Radar,X-Ray ve T�r� Cihazlar�n Verdi�i Zararlar� , Radyasyondan Korunma �EMR �L��M�